PROGRAM


Portene åpner fredag, kl. 17.00 og lørdag, kl. 14.00.
Med forbehold om endringer.
Gates open 17:00 on Friday and Saturday, 14:00.
Subject to changes.

TID ARTIST SCENE
19:20 - 19:50 Maja Hovedscene
20:20 - 20:50 The Stookers Hovedscene
21:30 - 2300 Turbonegro Hovedscene
17:50 - 18:10 Rvthless Ungdomsscene
18:20 - 18:40 Daniela Reyes Ungdomsscene
18:45 - 19:15 Greatfruite Ungdomsscene
20:50 - 21:30 Pom Poko Ungdomsscene